Misyon ve Vizyon

Misyon

Yabancı Diller Bölümü, üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinin  dil becerilerini geliştirmek ve onların kariyer, akademik ve sosyal hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla  İngilizce I ve İngilizce II derslerinin yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla yürütlmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda internet kullanımını öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ders ortamına taşıyarak sürdürülebilir eğitimin desteklendiği bir kurum olmanın yanı sıra ders içerikleri oluşturmak, şeffaf ve hızlı bir ölçme-değerlendirme faaliyeti yürütmek, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın uzaktan yabancı dil eğitim-öğretim süreçlerinden en yüksek verimin alınmasını sağlamayı da amaçlamaktadır. 

Vizyon

Giderek globalleşen dünya düzeninde büyük bir öneme sahip olan İngilizce eğitimini mekan ve zaman kavramlarına bağlı kalmaksızın tüm öğrencilere ulaşılabilir kılmak, günümüzün teknolojik imkanlarını İngilizce eğiitm faaliyetlerine dahil etmek, İngilizce eğitimine erişimin süreklilik arz ettiği şeffaf, verimli ve çağdaş yüz yüze ve uzaktan yabancı dil eğitim olanağı sunmak ve yürütmek birincil önceliğimizdir.


Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.